Producten: Bouwhistorisch onderzoek

  • Advies
  • Quickscan
  • Second opinion
  • Bouwhistorische inventarisatie. Dit is een historisch onderzoek in archieven en oude kaarten om het object te kaderen in zijn context.
  • Bouwhistorische opname. Het betreft een uitgebreider onderzoek naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een object waarbij elementen uit verschillende bouwfasen in kaart worden gebracht.
  • Bouwhistorische ontleding. Het betreft een gedetailleerde documentatie van een bouwwerk of object.
  • Bouwhistorisch onderzoek als  onderdeel van archeologisch onderzoek
  • Bouwhistorisch onderzoek als onderdeel van een waardebepaling van een object of bouwwerk.
  • Grootschalige bouwhistorische inventarisaties (bijvoorbeeld van een bepaalde stadswijk).