Wie zijn wij

Nathalie de Visser

Edufact staat voor een projectmatige aanpak die door opdrachtgevers zeer gewaardeerd wordt. De combinatie van een goede kennis van zaken, ervaring in grote projecten en een groot netwerk zorgen ervoor dat projecten snel opgepakt worden waarbij een optimaal resultaat wordt bereikt. De kracht van Edufact is integrale advisering. Erfgoed zit niet alleen onder of boven de grond, het heeft een impact op de omgeving en de beleefbaarheid van het landschap.

In 2010 werd Edufact opgericht door drs Nathalie de Visser als antwoord op een groeiende vraag naar professioneel en praktisch advies.

Edufact adviseert in: Archeologie, Bouwhistorie, Cultuurhistorie, Erfgoedtoerisme en Erfgoededucatie & Pubiek.

Edufact is lid van de Vereniging Ondernemers in de Archeologie (VOiA) en werkt conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).