Wie zijn wij?

Edufact adviseert in: Archeologie, Bouwhistorie, Cultuurhistorie, Erfgoedtoerisme en Erfgoededucatie & Pubiek.

Edufact is lid van de Vereniging Ondernemers in de Archeologie (VOiA) en werkt conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

 

Referentie Projecten

 

Terneuzen: “Leemten in kennis”

 

Voor de gemeente Terneuzen maken we een

inventarisatie van bekende archeologische

vindplaatsen. Analyse van de bekende waarden

leidt tot een lijst van leemten in kennis, waar

verder onderzoek uit voortkomt.

 

Cultuurhistorie projecten Waterschap

 

Voor het Waterschap Scheldestromen maken

wij inzichtelijk hoe het waterschap in haar eigen

projecten kan omgaan met cultuurhistorische

objecten. Voorbeeld zijn de paalhoofden langs

de Zeeuwse kust.

 

Hulst: “Nieuwe Bierkaai”

 

In het centrum van Hulst wordt een groot deel

van de stad vernieuwd. Als adviseur van de

gemeente Hulst verzorgen wij de project-

begeleiding van al het archeologisch onderzoek.

 

Underground

 

In opdracht van het Zeeuws Museum werd

medewerking verleend aan de

tentoonstelling Underground en het debat

over schatgraverij.