Projecten

Terneuzen: “Leemten in kennis”

Voor de gemeente Terneuzen maken we een inventarisatie van bekende archeologische vindplaatsen. Analyse van de bekende waarden leidt tot een lijst van leemten in kennis, waar verder onderzoek uit voortkomt.

Cultuurhistorie projecten Waterschap

Voor het Waterschap Scheldestromen maken wij inzichtelijk hoe het waterschap in haar eigen projecten kan omgaan met cultuurhistorische objecten. Voorbeeld zijn de paalhoofden langs de Zeeuwse kust

Hulst: “Nieuwe Bierkaai”

In het centrum van Hulst wordt een groot deel van de stad vernieuwd. Als adviseur van de gemeente Hulst verzorgen wij de project-begeleiding van al het archeologisch onderzoek.

Underground

In opdracht van het Zeeuws Museum werd medewerking verleend aan de tentoonstelling Underground en het debat over schatgraverij.